KÍCH ĐÈN CAO ÁP - thiet bi chieu sang,den led, dien cong nghiep.

KÍCH ĐÈN CAO ÁP - thiet bi chieu sang,den led, dien cong nghiep.

KÍCH ĐÈN CAO ÁP - thiet bi chieu sang,den led, dien cong nghiep.

KÍCH ĐÈN CAO ÁP - thiet bi chieu sang,den led, dien cong nghiep.

KÍCH ĐÈN CAO ÁP - thiet bi chieu sang,den led, dien cong nghiep.
KÍCH ĐÈN CAO ÁP - thiet bi chieu sang,den led, dien cong nghiep.
Hotline: 0939 828 186

KÍCH ĐÈN CAO ÁP

KÍCH THONR
Mã SP: KICH 3.0KV -5,0KV

KÍCH THONR

Kích đèn cao áp được dùng trong các bộ đèn cao áp kết hợp với bóng Sodium hoặc Metal Halide (công suất 70-400 W), ballast điện từ và tụ điện. Kích đèn cao áp giúp bộ đèn cao áp khởi động nhanh hơn và hoạt động ổn định hơn, điện áp kích trung bình trong khoảng 3.0 KV đến 5.0 KV.